Basisinformatie MVC

Het aantal technieken dat men binnen software development gebruikt is groot. Een voorbeeld van een veelgebruikte en tevens populaire techniek is MVC. Een uiteenzetting van de structuur achter MVC vindt u hier.

Voluit spreekt men van Model View Controller wanneer men MVC zegt. Om de code overzichtelijk te houden programmeert men bij MVC volgens bepaalde regels. Vergelijk dit met een inhoudsopgave of de structuur van de mappen op uw PC. Omdat met MVC de verantwoordelijkheden in de programmeercode worden gescheiden, kunnen de programmeurs de code gemakkelijker lezen en is onderhoud gemakkelijker te plegen.

Tevenwoordig wordt binnen bijna ieder softwareontwikkelingstraject gebruik gemaakt van MVC. Voor de programmeertaal PHP zijn een aantal frameworks verkrijgbaar die volgens het MVC model werken. Bekende MVC-frameworks zijn Symfony, Zend Framework en Phalcon. Een contact formulier php is binnen MVC een stuk beter onderhoudbaar dan bij procedurele code.

De structuur van gebruikte gegevens wordt gedefinieerd in het zogeheten model. Meestal beschrijft het model de tabelnamen van databasetabellen, met de bijbehorende velden.

De presentatie van informatie wordt door de zogeheten view afgehandeld. De view bevat doorgaans HTML-code. Er kunnen verder allerlei bewerkingen op gegevens worden gedaan, zoals een tekst inkorten of het aantal getallen achter de komma inkorten.

Een belangrijke rol speelt de controller. Deze zorgt ervoor dat het geheel werkt. Denk bij een scherm voor klantbeheer bijvoorbeeld aan de acties die je zou kunnen doen: nieuwe klant aanmaken, klantinformatie bewerken, opslaan, et cetera.
Free Web Hosting