Realiseer een moderne portaalsite

Startpagina’s rondom een bepaald thema vormen een essentieel onderdeel van een startpagina website. De bezoeker kan een specifieke startpagina op deze slimme eenvoudig opvragen. De aanvraag koppelen met de correcte dochterpagina, dat doet het startpagina script voor u. Dit zorgt ervoor dat de bezoeker de juiste startpagina in zijn browser krijgt. U hoeft niet zelf een startpagina script te maken in het geval dat u een script aanschaft. Een dergelijk script is voor weinig geld reeds aan te schaffen. Het startpaginascript is simpel op uw webhosting pakket te installeren. Men heeft verder een zo veilig mogelijk inlogsysteem ingebouwd.

Men heeft rekening met de beveiliging gehouden bij het maken van het startpaginascript. Dit voorkomt voor een groot deel dat men moedwillig schade aan uw startpagina website kan doen. Aangezien men gemakkelijk een gebruikersaccount kan aanmaken, is voldoende beveiliging doorslaggevend voor uw startpagina website. Bovendien u kunt een eigen startpagina website beginnen. Op het moment dat u meer informatie zou willen hebben over een startpagina script, dan verwijs ik u naar Startpagina aanmaken. Dikwijls wordt een dochterpagina rondom een specifiek onderwerp ingericht. De categorieën kunnen worden gebruikt om het onderwerp weer in deelonderwerpen uit te splitsen.

Met een startpagina script zal het beheer van uw website gemakkelijk te doen zijn. Het idee is dat u het startpagina script plaatst op uw webruimte. Van ieder bezoek wordt achterhaald om welk subdomein het gaat dat wordt aangeroepen. Zo kan het script de juiste pagina inhoud terugsturen naar de browser van de bezoeker.
Free Web Hosting