Uitleg MVC

Om het bouwen van een webapplicatie zo goed mogelijk te laten verlopen heeft men een scala aan technieken bedacht. Model-View-Controller (MVC) is een techniek die aan populariteit wint. De structuur achter MVC wordt in dit artikel uiteengezet.

De afkorting MVC staat voor Model-View-Controller. Bij MVC is het de bedoeling dat men een lagenstructuur aanbrengt binnen de applicatie. Er wordt een mappenstructuur aangebracht in iets dat anders onoverzichtelijk zou zijn. Een groot voordeel van MVC is dat onderhoud aan de broncode een stuk gemakkelijker gepleegd kan worden.

Vandaag de dag wordt bij nagenoeg ieder softwareontwikkelingsproject gebruik gemaakt van het MVC model. Model View Controller wordt in diverse frameworks voor PHP gebruikt. Laravel, Kohana en Zend Framework zijn toonaangevende frameworks. Er wordt doorgaans een freelance PHP programmeur gezocht die ervaring heeft met deze frameworks.

Het zogeheten model definieert de structuur van de gegevens die door de applicatie worden gebruikt. Gebruikt de applicatie een database, dan bevat het model doorgaans de tabelnamen en de veldnamen.

De view gaat over zaken die met de presentatie van gegevens te maken hebben. Bij websites zal de view HTML-code bevatten. Verder zal het de formatting van gegevens bepalen (bijv. aantal cijfers achter de komma).

Centraal staat de controller. Die koppelt de verschillende onderdelen aan elkaar. De controller bevat de verschillende functies voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van gegevens.
Free Web Hosting