Informatie rondom Model View Controller

Met MVC bedoelen softwareontwikkelaars Model View Controller. Bij MVC is het de bedoeling dat men een lagenstructuur aanbrengt binnen de applicatie. Er wordt een mappenstructuur aangebracht in iets dat anders onoverzichtelijk zou zijn. Code die volgens MVC is opgebouwd, is door developers gemakkelijker onderhouden.

U wordt vreemd aangekeken wanneer u heden ten dage als web developer geen gebruikmaakt van MVC. MVC frameworks voor bijvoorbeeld PHP zijn vaak gratis te downloaden. Steeds vaker noemt men in een oproep voor freelance PHP programmeur gezocht de frameworks waarmee de programmeur ervaring dient te hebben.

Vaak gebruikt men het model als abstractielaag voor databasecommunicatie. Tevens kunt u hier andere functies voor gegevensbewerking kwijt.

In de view definieert u wat de gebruiker op zijn of haar scherm ziet. In de view zult u doorgaans veel HTML-code vinden. Als een getal veel cijfers achter de komma bevat kunt u hier bijvoorbeeld bepalen dat er maar twee cijfers achter de komma worden getoond. Webontwerpers kunnen door de scheiding gemakkelijk de HTML code in de view aanpassen.

De controller zorgt ervoor dat een request bij de juiste view en het juiste model terecht komt. De controller bevat alle relevante business logica.
Free Web Hosting